De christelijke, evangelische overtuiging vormt de grondinspiratie van waaruit ons woonzorgcentrum en de medewerkers die er tewerkgesteld zijn, elke zorgvrager respectvol en medelevend tegemoet treden en op een deskundige wijze dienstbaar zijn.

Hiermee sluiten wij aan bij de lange traditie van de Congregatie van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie die aan de oorsprong staat van dit woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum en de medewerkers die er tewerkgesteld worden, zijn er in de eerste plaats voor hen die er komen wonen en leven. 

De voortdurende bekommernis van ons huis is de zorgvrager, de familie en diegenen die hen nabij zijn, van dienst te zijn.

De zorg die wij (aan)bieden, wil de waardigheid en het welbevinden van de mens in zijn totaliteit bevorderen.

 Zo zijn wij er van overtuigd bij te dragen tot de vervulling van de opdracht van elke medewerker in het algemeen en van elke christelijke medewerker in het bijzonder.

Visie