Verpleging  & verzorging

De hoofdverpleegkundige coördineert en organiseert de werking van de afdeling. Hij vervult tal van administratieve taken en verpleegkundige taken, staat in voor het medicatiebeheer en het opstellen van het individueel verzorgingsplan, hij begeleidt huisartsen tijdens hun consultaties, onderhoudt contacten met de familie, … De adjunct-hoofdverpleegkundige staat hem bij en neemt de functie op bij zijn afwezigheid.

De verpleegkundige vervult voornamelijk zuiver verpleegkundige taken: medicatiebedeling, begeleiding van de huisartsen, bijhouden van dossiers, wondzorg, controleren van de parameters, …

De zorgkundige staat in voor de verzorging van de bewoner en ondersteunt hem/haar bij de dagelijkse activiteiten. Het takenpakket omvat o.m.: lichaamsverzorging, maaltijdbegeleiding, verplaatsen van de bewoner, opmaken van bedden, rapportage, … Ze dragen bij tot een warm woon- en leefklimaat.