Referentiepersoon dementie

De referentiepersoon dementie bevordert de kwaliteit van de begeleiding en zorg van personen met dementie en hun omgeving.

Zij staat in voor het opsporen van dementie bij de bewoners en is het aanspreekpunt voor alle vragen van bewoners, familie en medewerkers rond dementie. Zij blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen inzake dementie, sensibiliseert de medewerkers en geeft vorming en advies.

Bovendien onderhoudt zij de nodige contacten met bv. het Expertisecentrum Dementie Paradox. Een belangrijk initiatief in dit kader zijn de zogenaamde ‘Praatcafés’, tweemaandelijkse bijeenkomsten voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Niet alleen is de referentiepersoon hierop steevast aanwezig, zij zetelt ook in de stuurgroep die deze Praatcafés organiseert.