Kinesitherapie

Onze kinesisten bieden kinesitherapie aan op medisch voorschrift. Het doel van de behandeling is doorgaans revalidatie of herstel van spieren, gewrichten (opnieuw leren stappen, arm leren gebruiken, …) of organische functies. Ook het verminderen van pijn of het soepel maken van gewrichten kan een doelstelling zijn. Behandelingen nemen de vorm aan van bewegingsoefeningen, massage, fysiotherapie, …

Verder signaleren de kinesisten de nood aan bepaalde hulpmiddelen (bv. rollator, krukken) en letten erop dat deze hulpmiddelen correct gebruikt worden.

Ten slotte informeren zij de andere medewerkers op vlak van het juist positioneren van de bewoners.