Ergotherapie

De ergotherapeuten ondernemen allerhande activiteiten met de bewoners met een duidelijk therapeutisch doel. De ergotherapeut focust op de activiteiten van het dagelijks leven (wassen, kleden,…) en kijkt naar manieren om deze activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, bv. door samen te oefenen, door het gebruik van hulpmiddelen, door het aanleren van een andere manier van doen, …  

Het doel van ergotherapie is ervoor zorgen dat de bewoners op een creatieve manier hun zelfredzaamheid kunnen verhogen of behouden. Bovendien gaan ergotherapeuten medewerkers adviseren en coachen om een therapeutische houding aan te nemen.

De ergotherapeuten bieden zinvolle dagactiviteiten aan in groep en individueel, bv. geheugentraining, zintuiglijke activiteiten, snoezel-activiteiten en coördineren de maaltijden in groep. Wij trachten aan iedere bewoner een pakket met activiteiten aan te bieden waarin we rekening houden met hun wensen, behoeften en hun unieke persoonlijkheid.