Animatie

De animatoren en leefgroepwerkers zorgen dagelijks voor een gevarieerd activiteitenaanbod – zowel individueel als in groep- dat maximaal aansluit bij de leefwereld van de bewoner. Bedoeling is de eigenwaarde en de sociale contacten te stimuleren.

Een greep uit het aanbod: gymnastiek, kookactiviteit, film, modeshow, uitstap, …