levensbeschouwelijk

Wij eerbiedigen elke filosofische en godsdienstige overtuiging. Dit betekent ook dat u een vertegenwoordiger van eender welke godsdienst op uw kamer kunt ontvangen.

Daarenboven kunt u met al uw vragen rond zingeving en spiritualiteit -ongeacht uw overtuiging- terecht bij onze pastoraal medewerker. De pastoraal medewerker brengt individuele bezoeken op de kamer om met u stil te staan bij alles wat u als mens beroert.

Voor de christelijke bewoner bieden wij bovendien een ruim aanbod aan pastorale activiteiten aan:

Eucharistievieringen:

  • maandag – zaterdag: 11.15u in de kapel
  • zondag: 09.30u in de parochiekerk

Korte gebedsdiensten:

  • maandag: 10.00u in de living van ‘t Lavendelveld
  • vrijdag: 16.00u in de living van De Zonnebloem
Deze korte gebedsdiensten gaan steeds over het evangelie van de komende zondag.

Maandelijkse eucharistievieringen:
Deze gaan door in de parochiekerk en zijn meestal ter ere van de katholieke feestdagen.

Paraliturgische activiteiten:
Dit zijn bezinningen over bijkomende katholieke feestdagen (bv. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, adventsvieringen, enz.)

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij Zr. Rita.
Voor week- en zaterdagen betaalt u 11 euro.