algemeen directeur

De algemeen directeur coördineert de volledige werking van het WZC en realiseert de visie en de strategische doelstellingen van de voorziening. Daartoe werkt zij nauw samen met de gedelegeerd bestuurder, de Raad van Bestuur, de directeur Woon en Zorg, de diensthoofden van de verschillende afdelingen en de stafmedewerkers.

De directeur Woon en Zorg staat in voor de coördinatie van alle hulp - en dienstverlening aan de bewoner en zijn familie. Zij speelt een centrale rol in het mee realiseren van de visie en de strategische doelstellingen van de voorziening. Verder is zij de schakel tussen zorgafdelingen, keuken en wasserij enerzijds en algemeen directeur anderzijds. Zij staat in voor de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers, en voor de aankoop en het beheer van medisch, verpleegkundig en onderhoudsmateriaal.

directeur Woon en Zorg