Palliatief coördinator

De palliatief coördinator organiseert en coördineert – samen met de projectgroep palliatieve zorg – de palliatieve zorgcultuur binnen het woonzorgcentrum.

Hij adviseert en informeert, start palliatieve dossiers op, is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en medewerkers voor alle vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, begeleidt bewoners/familie tijdens de palliatieve fase, …

Verder onderhoudt hij de nodige contacten met de CRA, huisartsen, het Palliatief Netwerk Oost-Vlaanderen en vrijwilligers.