Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator staat in voor de kwaliteitszorg. Haar taak omvat:

  • het uitwerken van een kwaliteitsbeleid en -planning, in overleg met de algemeen directeur
  • sensibilisering van medewerkers inzake kwaliteitszorg
  • opvolgen van de wetgeving ter zake
  • organiseren van vormingen voor medewerkers
  • begeleiden van verbeterprojecten
  • ...