ADMINISTRATIE EN FACTURATIE

Mevr. Kathy Coppens

De teamverantwoordelijke administratie staat enerzijds in voor
de coördinatie van het hele administratieve team.
Anderzijds bestaat haar taak uit het verzorgen van de bewonersfacturatie
met de daarbij horende boekhoudkundige opdrachten.
Met haar specifieke deskundigheid draagt ze bij tot het realiseren van
de doelstellingen van de organisatie.
Ze doet dit door de administratie en facturatie op een correcte
en transparante manier te behandelen, met groot respect voor de privacy.
Voor vragen omtrent deze twee aspecten, kunt u steeds bij haar terecht.

 

09/240 97 10

kathy.coppens@sintcoleta.be

Comments are closed